Nadační fond

Výzva Nadačního fondu

Nadační fond Nového Města na Moravě vyhlašuje výzvu na podporu projektů v roce 2024. Žádost mohou podávat fyzické i právnické osoby, které se zaměřují na témata a činnosti zejména ve prospěch obyvatel Nového Města na Moravě.

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit.

V žádosti popište stručně svůj záměr (max. 1 strana A4), k němu doplňte také představu u dalším financování vašeho záměru a nezapomeňte přidat svůj kontakt.

Žádost o příspěvek lze podat písemně nejpozději do 29. února na adresu: Nadační fond Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, nebo e-mailem na adresu nadacni.fond@nmnm.cz.

Žádost musí být v souladu s posláním a Statutem Nadačního fondu Nového Města na Moravě.

Žádosti posoudí správní rada Nadačního fondu a rozhodne o přidělení, nebo nepřidělení příspěvku.

Nadační fond Nového Města na Moravě v roce 2023 podpořil tyto projekty:

Přenosný oxygenátor pro klienty Domácího hospice Vysočina 27 588 Kč

Přístroj používají převážně klienti, kteří trpí plicními chorobami. Zlepšuje jejich kvalitu života, kdy pomáhá při pocitech dušnosti a plicní nedostatečnosti. Oxygenátor je snadno použitelný v domácích podmínkách, kdy jej zvládá obsluhovat i sám nemocný.

Elektrický zvedák pro Nemocnici Nové Město na Moravě 50 000 Kč

Elektrický zvedák už slouží na oddělení dlouhodobě nemocných. Pacientům pomáhá a zdravotníkům usnadňuje práci. „Zvedák používáme na přemisťování pacientů z lůžka na sprchovací vanu, na toaletní křeslo nebo na transportní vozík. Elektrický zvedák šetří síly personálu a manipulace s pacientem je díky němu šetrnější,“ vyzdvihla přednosti „nového pomocníka“ vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných Kateřina Havlová.

Trojjazyčný informační panel o osud rodiny Skuteckých 37 000 Kč

Na výrobě panelu spolupracují žáci 1. Základní školy Nové Město na Moravě s Martinem Růžičkou, který se věnuje projektům, které jsou zaměřeny na zapojení mladé generace do mezináboženského dialogu a trvalé připomínky holocaustu. Důležitým prvkem jeho činnosti je prevence rostoucího antisemitismu, xenofobie i celkově nenávisti ve společnosti.

Nadační fond získává své příspěvky především z výtěžku akce Pochod srdcem Vysočiny, zvoničky, která je po dobu adventu a Vánoc umístěna na Vratislavově náměstí a z individuálních darů.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041