Nadační fond

Rok 2017 v kostce

V roce 2017 zapracoval Nadační fond na svém zviditelnění. Prezentoval se jak v obsahu měsíčníku Novoměstsko, tak na městských slavnostech Nova Civitas, kde měl svůj stánek, ve kterém probíhala sbírka. V průběhu slavností bylo možné také poprvé zakoupit odznáček s novoměstským hejkalem, který byl vytvořen na základě originálu zapůjčeného z Horáckého muzea. Výtěžek z jeho prodeje byl rovněž využit ve prospěch sbírky. V druhé polovině roku jsme se zúčastnili Slavnostní medu a vína a Čertohrátek. Významně se fond do podvědomí Novoměšťáků zapsal s nástupem adventu, kdy na Vratislavově náměstí zřídil dubovou zvoničku, ve které byla umístěna pokladnička na veřejnou sbírku. Každý kolemjdoucí si mohl po vhození libovolného obnosu zazvonit na zvon, který byl zapůjčen členem správní rady panem Petrem Hladíkem. Za výrobu zvoničky patří velké díky, zejména panu Pavlu Štorkovi, který poskytl dřevo na její výrobu, SOŠ Nové Město na Moravě, jejíž studenti vyrobili samotnou zvoničku za velmi. Z darů a výnosů veřejných sbírek za rok 2017 jsme podpořili pořízení upraveného osobního automobilu pro Radimovi Štroblovi, další podpořenými projekty byli relaxační park Bězděčka, zahrada pro Zdislavu a památník padlých. Celkově se jednalo o částku 51 000 Kč. Výroční zpráva mapující veškerou naši činnost v tomto roce je připojena níže.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041