Nadační fond

Rok 2018 v kostce

V roce 2018 se Nadační fond zapojil hned do několika významných akcí v Novém Městě. V první řadě spolu s novoměstskou nemocnicí a firmou Medin připravil Pochod srdcem Vysočiny. Jednalo se o první ročník znovuobnovené „Chiranské padesátky“. Pochod se vydařil na jedničku, a to nejen nádherným počasím, ale i počtem účastníků, kterých bylo téměř tisíc. Vidět jsme opět byli také městských slavností Nova Civitas. Pro jejich účastníky jsme si připravili tombolu s názvem Hejkalův Ranec. Všech 2200 losů bylo vyprodáno. Celkový výtěžek z tomboly činil 44 000 Kč. Nadační fond se dále účastnil Slavností medu a vína a Čerohrátek. S nástupem adventu se na Vratislavově náměstí opět objevila zvonička. V průběhu roku jsme se zaměřili na shromažďování finančních prostředků pro podporu výstavby lezecké stěny ve Sportovní hale, rekonstrukci památníku Pohřeb v Karpatech a výrobu šachových figurek pro Centrum Zdislava. Z darů a výnosů veřejných sbírek jsme přispěli pořízení útočného vozíku na rugby pro Pavla Brože částkou 20 000 Kč. Výroční zpráva mapující veškerou naši činnost v tomto roce je připojena níže.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041