Nadační fond

Rok 2020 v kostce

Naše činnost v roce 2020 byla stejně jako u všech organizací poznamenaná epidemií COVID – 19. S tou byl spojen také nucený konec všech kulturních a společenských akcí, což měla dopad na aktivity Nadačního fondu. Pod jeho hlavičkou se tak nekonaly pravidelné a oblíbené akce. Oželet jsme museli tombolu pořádnou při oslavách města Nova Civitas nebo pochod Srdcem Vysočiny. Ještě před tím, než byla činnost Nadačního fondu přerušena, stihli jsme se připojit k městskému masopustu, kde jsme v rámci jeho programu prodávali nadační hrnečky. Další a jedinou akcí podzimu, kterou se Nadačnímu fondu přes nepříznivou epidemiologickou situaci podařilo uspořádat, byla již tradiční zvonička štěstí, která se jako vždy objevila společně se začátkem adventu na Vratislavově náměstí. Z darů a výnosů veřejných sbírek za rok 2020 se Nadačnímu fondu podařilo přispět Domácímu hospici Vysočina na pořízení zdravotní polohovací postele. Šlo o částku 25 000 Kč. Výroční zpráva mapující veškerou naši činnost v tomto roce je připojena níže.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041