Nadační fond

Rok 2019 v kostce

V roce 2019 se Nadační fond zapojil hned do několika významných akcí v našem městě. V prvé řadě spolu s novoměstskou nemocnicí a firmou Medin připravil pochod srdcem Vysočiny. Jednalo se o druhý ročník znovuobnovené „Chiranské padesátky“. Pochod se vydařil nad očekávání a i přes souběh se žďárskou poutí byla účast srovnatelná s 1. ročníkem. Další významnou akci představovaly městské slavnosti Nova Civitas, na kterých se Nadační fond od svého založení pravidelně prezentuje. Tentokrát jsme připravili tombolu s názvem Hejkalův Ranec, kterou jsme zopakovali i v rámci programu Slavností medu a vína. Celkový výtěžek činil neuvěřitelných 44 800 Kč. Nadační fond se zúčastnil také Čertohrátek. S nástupem adventu se na Vratislavově náměstí opět objevila zvonička. V roce 2019 se Nadační fond zaměřil na shromažďování finančních prostředků pro 3 projekty. Byly jimi podpora výstavby lezecké stěny ve Sportovní hale, rekonstrukce památníku Hynka Hájka a podpora činnosti Domácí hospic Vysočina o.p.s. Také jsme přispěli k na pořízení šachových figurek pro Centrum Zdislava. Výroční zpráva mapující veškerou naši činnost v tomto roce je připojena níže.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041