Nadační fond

Rok 2021 v kostce

Rok 2021 byl poznamenán přetrvávající epidemií COVID – 19. S koncem všech kulturních a společenských akcí prakticky vymizela možnost Nadačního fondu zapojit se do pořádání nebo spolupořádání pravidelných akcí, které se dříve těšily oblibě. A tak i v roce 2021 jsme byli ochuzeni o tombolu, která je součástí oslav města Nova Civitas nebo o pochod Srdcem Vysočiny. Po rozvolnění vládních opatření se na podzim tohoto roku uskutečnila městská akce Svatováclavské slavnosti, ke které se Nadační fond připojil a program slavností obohatil o výherní tombolu. Další akcí, kterou se Nadačnímu fondu podařilo zrealizovat, byla již tradiční zvonička štěstí, která se jako vždy objevila společně se začátkem adventu na Vratislavově náměstí. Výroční zpráva mapující veškerou naši činnost v tomto roce je připojena níže.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041