Nadační fond

Výroční zprávy

Účel nadačního fondu: Účelem je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných akƟvit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a akƟvit
realizovaných zejména ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Zakladatel: Město Nové Město na Moravě

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041