Nadační fond

Rok 2022 v kostce

Rok 2022 přinesl kýženou změnou. Po úplném rozvolnění vládních opatřeních způsobených pandemií Covid-19 se Nadační fond mohl opětovně zapojit do významných akcí pořádaných v Novém Městě na Moravě. V tomto roce také došlo ke změně předsedy Nadačního fondu, kdy se novým předsedou stal Petr Hladík, jenž nahradil Ladislava Slonka. Většina aktivit spjatých s tímto rokem směřovala k podpoře tematického Roku lyžařů. V první polovině roku byl ve spolupráci se společností Medin a novoměstskou nemocnicí uspořádán již třetí ročník Pochodu srdcem Vysočiny. Na trasy v délce 5, 10, 15 a 25 kilometrů se vydalo celkem 380 účastníků. Trasy vedly místy, která jsou spjata s historií lyžování na Novoměstsku. Druhá polovina roku byla ve znamení pořádání Svatováclavských slavností, ke kterým se fond připojil a jejich program rozšířil o výherní tombolu. Další povedenou akcí, která byla spojena s nástupem adventu, bylo rozsvícení vánočního stromu na Vratislavově náměstí. Její již tradiční součástí byla zvonička spjatá s fondem. Za získané příspěvky fond podpořil vybudování naučné stezky Lyžování na Novoměstsku, a dále pak přestavbu skautského střediska Bílý štít, opravu strojiva trumpety, na kterou hraje ukrajinský student novoměstského gymnázia a v neposlední řadě pořízení pěti elektrocentrál, které byly převezeny do partnerského města Mižhirja, jež leží v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Výroční zpráva mapující veškerou naši činnost v tomto roce je připojena níže.

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041