Nadační fond

Nadační fond

Posláním a účelem Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podporování sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a aktivit realizovaných zejména ve  prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Nadační fond vyhlašuje výzvu zpravidla vždy na začátku kalendářního roku. Termín podávání žádostí je do 31. března daného roku. Správní rada rozhodne o poskytnutí příspěvku nejpozději do 30. dubna daného roku. Žádosti však lze podávat i v průběhu roku písemně na adresu: Nadační fond Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, nebo e-mailem na adresu nadacni.fond@nmnm.cz.

O přidělení příspěvku rozhoduje správní rada Nadačního fondu.

Správní rada:
předseda: Petr Hladík
člen: MUDr. Zdeněk Kadlec
člen: Michal Šmarda
člen: Zdeněk Zítka
člen: PharmDr. Lenka Nepustilová
člen: Mgr. Helena Šustrová
člen: Milan Hájek

Na činnost Nadačního fondu dohlíží dozorčí rada:
předseda: Ing. František Havlíček
člen: Mgr. Renata Slámová
člen: Bc. Jaroslav Lempera
člen: Mgr. Hana Knapčoková
člen: Ing. Vladimíra Ondráčková

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041